Những Bài Hát Dâng Lễ

STT

Tựa

Câu Ðầu

Tác Giả

Sử Dụng

Nơi Lưu

pdf-CN

 

AwayInAManger

Away in a manger, no crib for a bed, The little Lord Jesus laid down his swe et head;

Mueller

Giáng Sinh

Tủ sách

7/2010

1

Bài Ca Dâng Hiến

Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên

Trầm Hương-Dao Kim

 

SHCÐ-23

10/2010

2

Bài Ca Dâng Lễ

Xin cảm ơn dâng lên Ngài:  này hy lễ thánh

Thành Tâm

 

Tủ sách

3

Chẳng Biết Lấy Gì

Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài? Vì này bao ơn...

Thành Tâm

 

Tủ sách

4

Chúng con Dâng

Chúng con dâng về ngai uy linh:  Này bánh...

Kim Long  

SHCÐ-30

5

Con Chỉ Là Tạo Vật

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật...

khuyết danh

 

SHCÐ-59

10/2010

6

Con Xin Dâng Lên

Con xin dân glên tòa Chúa uy linh, của lễ...

Kim Long  

SHCÐ-35

 

7

Con Xin Tiến Dâng

Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng...

Kim Long  

SHCÐ-32

10/2010

8

Con Xin Tiến Dâng

Con xin tiến dâng rượu bánh nơi nương đồng...

Nguyễn Duy

 

SHCÐ-42

 

 

Của Lễ Con Dâng

Ðây của lễ con dâng là bánh với rượu ân tình.

Kim Long  

Tủ Sách

9/2010

9

Của Lễ Ðầu Mùa

Là (a) đây của lễ con dâng...

Viết Chung

Xuân

Tủ sách

 

10

Của Lễ Tình Yêu

Dâng lên Thiên Chúa: Của lễ (í a) mọn hèn...

Viết Chung

 

Tủ sách

11

Của Lễ Tưởng Niệm

Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh...

khuyết danh

 

Tủ sách

12

Cùng Dâng Lên

Cùng dâng lên bàn thờ Chúa, bánh miến với...

Nguyễn Duy Vi

 

SHCÐ-20

 

13

Dâng

Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành...

Nguyễn Duy

 

Tủ sách

14

Dâng 6

Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ...

Trần Xuân Long

 

Tủ sách

 

15

Dâng Chúa

Này con dâng Chúa hoa mầu Chúa ban...

Phanxicô

 

Tủ sách

16

Dâng Chúa

Hiệp lòng dâng lễ vật.  Ðây ly rượu tấm bánh.

Nguyễn Duy

 

Tủ sách

17

Dâng Chúa Những Gì

Trong đêm trường giá lạnh.  Ngôi Lời đã giáng sinh...

Phanxicô

Giáng Sinh

Tủ sách

18

Dâng Chúa Trời

Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm nho chín đỏ...

Phanxicô

 

Tủ sách

 

Dâng Lễ Với Mẹ

Xưa trên núi Canvê, Mẹ dâng con cứu đời.

Nguyên Kha

 

Tủ Sách

7/2010

19

Dâng Lên Ba Ngôi

Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi...

Nguyễn văn Tuyên; Phương Quang

 

Tủ sách

20

Dâng Lên Cha

Dâng lên Cha toàn năng chí ái chí từ.

Vương Diệu

 

Tủ sách

21

Dâng Lên Chúa

Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình...

Nguyên Kha

 

Tủ sách

22

Dâng Lên Chúa

Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh...

khuyết danh

 

Tủ sách

23

Dâng Người

Dâng Người bánh rượu í a thơm nồng; hiệp dâng...

Phanxicô

 

Tủ sách

24

Dâng Niềm Cảm Mến

Như giòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con...

Phanxicô

 

Tủ sách

25

Dâng Ước Mơ Xuân

Xin tiến dâng Ngài trọn mơ ước ngày xuân.

Vũ Mộng Thơ

Xuân

Tủ sách

26

Dâng Bánh Rượu

Cùng dâng lên bàn thờ Chúa bánh miến với...

Kim Long  

SHCÐ-43

10/2010

27

Ðây Bánh Thánh

Ðây bánh thánh, đây rượu thánh, hợp với...

Duy Tân

 

SHCÐ-45

28

Ðây Lễ Vật

Ðây lễ vật thân xác với tâm tình.

khuyết danh

 

Tủ sách

 

Ðời Con Dâng Chúa

Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa trong từng phút giây...

Kim Ân-ThanhLiên

 

Tủ Sách

29

Ðôi Tay Này (2)

Ðôi tay này con dâng lên Cha, dâng tình con..

khuyết danh

 

Tủ sách

30

Giờ Ðây Chúng Con

Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao...

Kim Long  

SHCÐ-26

31

Hiến Dâng

Nếu con dâng lên Chúa làm lễ vật hèn thì con...

Nguyễn Văn Trinh

 

Tủ sách

32

Hiến Lễ Con Dâng

Ðây đoàn con chung tình son dâng rượu ngon..

khuyết danh

 

Tủ sách

33

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

Lạy Chúa bốn phương con tiến về.

Phụng Ca

 

Tủ sách

34

Hương Kinh Nhiệm Mầu

Về đây con xin dâng lên Chúa.  Bánh Miến...

Ðỗ Vy Hạ

 

Tủ sách

35

Hương Tình Dâng Hiến

Xin dâng Cha tình hồng với bánh khiết tinh

Liên Bình Ðịnh

 

Tủ sách

36

Hy Lễ Cuộc Ðời

Ðời con có nghĩa gì đâu như bông hoa sớm nở...

Văn Chi

 

Tủ sách

37

Kính Dâng Ngài

Kính dâng Ngài tấm bánh, kính dâng Ngài...

Phanxicô

(Lễ tang)

Tủ sách

38

Lạy Cha Nhân Ái

Lạy Cha nhân ái, cúi xin Cha nhận bánh rượu...

khuyết danh

 

SHCÐ-41

 

39

Lễ Dâng

Kính dâng lễ vật tình yêu bánh thơm kết từ

Thu Hương

 

Tủ sách

40

Lễ Dâng (2)

Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên...

khuyết danh

 

Tủ sách

41

Lễ Dâng Cuộc Ðời

Này tấm bánh con dâng lên Chúa và rượu nho...

Trần Văn Xuyên

 

Tủ sách

42

Lễ Dâng Hiệp Nhất

Lạy Chúa nhân từ.  Này con xin dâng lên Chúa...

Anh Tuấn

 

Tủ sách

43

Lễ Dâng Trẻ Thơ

Con nào có gì dâng Chúa, chỉ có tấm lòng...

Ðaminh

 

Tủ sách

44

Lễ Dâng Trông Ðợi

Với tháng ngày trông đợi, con dâng lên lễ mọn...

Viết Chung

Vọng

Tủ sách

45

Lễ Vật Giao Hòa

Kính tiến lên Cha nhân từ trọn niềm vui bao...

Nguyên Kha

 

Tủ sách

46

Lễ Vật Hòa Bình

Con dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình.

khuyết danh

 

Tủ sách

47

Lễ Vật Hy Sinh

Chúa nhân lành ngự đến gian trần.

Hải Ánh

 

SHCÐ-44

10/2010

48

Lễ Vật Tình Yêu

Nếu ai bất hòa xin để lại đây lễ vật dâng Chúa..

Mi Trầm

 

Tủ sách

49

Lễ Vật Tri Ân

Xin tiến dâng lên Cha này tấm bánh với ly rượu mừng.

khuyết danh

 

Tủ sách

50

Lời Ca Trầm Hương

Lời con như trầm hương bay lên tới...

Dao Kim  

SHCÐ-33

 

51

Lời Chân Thành

Lời chân thành dâng tiến.  Như hưng trầm

Kim Long  

SHCÐ-29

10/2010

52

Lời Con Nguyện

Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu...

Kim Long  

SHCÐ-39

10/2010

53

Lời Dâng

Này tấm bánh thơm đây ly rượu nồng nàn...

Nguyễn Duy

 

Tủ sách

54

Lời Thiêng

Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm.

Khuyết danh

 

Tủ sách

10/2010

55

Máu Chiên Bò

Máu chiên bò Chúa không ưng của lễ toàn thiêu...

Kim Long  

Tủ sách

56

Mình Máu Chúa

Giọt nước tan trong rượu dâng tiến Ngài!

Quang Uy  

Tủ sách

57

Một Niềm Phó Thác

Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài

Nguyễn Mộng Huỳnh

 

Tủ sách

58

Nén Hương Lòng

Từng ơ nén, hương, thơm bé mọn quyện...

Viết Chung

Xuân

Tủ sách

59

Ngày Xưa Ấy

Ngày xưa ấy lúc không gian đang còn...

Thành Tâm

 

Tủ sách

60

Nguyện Dâng

Xin dâng tiến bánh thơm với rượu nho lành.

Khuyết danh

 

Tủ sách

61

Như Hạt Miến

Như hạt miến chịu nát tan làm thành tấm bánh...

Thành Tâm

 

SHCÐ-37

10/2010

62

Ôi Uy Linh

Ôi uy linh, giờ phút uy linh:  Rượu nho bánh...

Kim Long  

SHCÐ-36

 

Sứ Thần Hiệp Dâng

Xin dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng.

Phạm Ðình Ðài

 

Tủ Sách

9/2010

63

Tâm Tình Hòa Bình

Từ đồng xa mục đồng tiến về hang đá dâng lên...

Mi Trầm

Ba Vua

Tủ sách

64

Tận Hiến

Ðời con đã hiến cho Chúa.  Buồn vui đời sống...

khuyết danh

Linh Mục

Tủ sách

65

Thương Chúa Giêsu

Máng lừa chiên mãi đồng xa cũng đành...

Hải Triều

Giáng Sinh

Tủ sách

66

Thượng Tiến Gia-vê

Thượng tiến lên Gia-vê bánh rượu này tinh tuyền.

Nguyễn Quang Hưng

 

SHCÐ-27

 

67

Tiến Dâng

Tiến dâng trên bàn thờ rượu nho thơm hương...

Kim Long

 

SHCÐ-38

68

Tiến Dâng Cha

Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca, vì lòng Cha bao la...

Thành Tâm

 

Tủ sách

 

Tình Yêu Dâng

Tình yêu con giờ đây như là hoa mới nở trong đêm sương...

Phanxicô

Lễ Cưới

Tủ sách

7/2010

69

Trầm Hương

Này giờ nhiệm màu!  Cao sang uy linh...

Nguyễn Duy Vi

 

SHCÐ-97

70

Trên Dĩa Thánh

Trên dĩa thánh con dâng Người tấm bánh, là...

Mi Trầm

 

SHCÐ-46

71

Trên Dĩa Thánh

Trên dĩa thánh cuộc đời Chúa ơi:  Con xin dâng..

Ánh Ðăng

 

Tủ sách

72

Tựa Làn Trầm Hương

Tựa làn trầm hương thơm bay về Thiên Ðường.

Ðỗ Vy Hạ

 

Tủ sách

73

Xin Dâng Lên Cha (2)

Tất cả tạo vật đều do bởi Chúa, bao nhiêu tài...

Phạm Quang

 

Tủ sách

74

Xin Dâng Lên

Với tiếng hát du dương nhân nhịp nhàng.

Hoàng Vũ

 

SHCÐ-40

75

Xin Khấn Nguyện

Xin khấn nguyện chung tình thương yêu.

Phanxicô

Lễ Cưới

Tủ sách

76

Xin Thương Nghe

Ðây giọt rượu nho và tấm bánh thơm tinh tuyền.

Dao Kim  

Tủ sách

77

Xuân Hy Vọng

Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa

Nguyên Kha

Xuân

Tủ sách