Thánh Ca Phụng Vụ Năm B (2008-2009)       Thánh Ca Phụng Vụ Năm C (2009-2010 )      Thánh Ca Phụng Vu Năm A (2010-2011)

 

Thánh Ca Phụng Vụ Năm B (2011-2012)-Ca Ðoàn Têrêsa

Ca đoàn sử dụng bộ lễ Ca Lên Ði 2 -theo bản dịch mới-của Lm Kim Long

 

 

 

 

       
       
 

Chúa Nhật 28 Thường Niên B (ThBảy, 10-13-12)

Chúa Nhật 27 Thường Niên B (ThBảy, 10-06-12)

Nhập Lễ

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)(SHCĐ 6)

Nhập Lễ

Tiến Tới (Martinô)

Ðáp Ca

TV-89 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Thị Ngọc Phượng)

Ðáp Ca

127 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Dâng Lễ

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa (Phụng Ca)

Dâng Lễ

Tiến Dâng Cha (Thành Tâm)

Hiệp Lễ

Từ Rất Xa Khơi (SHCĐ 84)

Hiệp Lễ

Chúng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)(SHCĐ 57)

Tạ Lễ

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Tạ Lễ

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)(SHCĐ 157)

 

Chúa Nhật 26 Thường Niên B (ThBảy, 9-29-12)(Mừng Bổn Mạng Ca đoàn)

Chúa Nhật 25 Thường Niên B (ThBảy, 9-22-12)(Bổn Bổn Mạng 33 Năm)

Nhập Lễ

Mừng Thánh Nữ Têrêsa (Nguyễn Chánh)

Nhập Lễ

(Không có, Các BMCG Múa Dâng Hoa)

Ðáp Ca

Thánh Vịnh 130 (Viết Chung)(Cantor=Đặng Văn Duy)

Ðáp Ca

TV-97 (Kim Long; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Dâng Lễ

Sứ Thần Hiệp Dâng (Hồng Trần Phạm Đình Đài)

Dâng Lễ

Mình Máu Chúa (Quang Uy)

Hiệp Lễ

Khúc Hát Một Loài Hoa (Ân Đức)

Hiệp Lễ

Bao La Tình Chúa (Giang Ân)

Tạ Lễ

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)

Tạ Lễ

Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Ðồng Phục:  Nữ áo dài đỏ. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

Ðồng Phục:  Nữ áo dài vàng. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

 

Chúa Nhật 24 Thường Niên B (ThBảy, 9-15-12)

Chúa Nhật 23 Thường Niên B (ThBảy, 9-08-12)

Nhập Lễ

Vào Thánh Đài (khuyết danh)

Nhập Lễ

Hỡi Thế Trần (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-114 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV-145 (Xuân Thảo, Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vi Hạ)

Dâng Lễ

Nguyễn Dâng (Khuyết danh)

Hiệp Lễ

Tình Chúa Cao Vời (Duy Thiên)

Hiệp Lễ

EPHATA (Thành Tâm)

Tạ Lễ

Ra Về Có Chúa (khuyết danh)

Tạ Lễ

Tạ Ơn Cha (Hoàng Đức)

 

Chúa Nhật 22 Thường Niên B (ThBảy, 9-01-12)

Chúa Nhật 21 Thường Niên B (ThBảy, 8-25-12)

Nhập Lễ

Muôn Tạo Vật Ơi (Ngọc Kôn)

Nhập Lễ

Ngợi Ca (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-14 (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-33 (Xuân Thảo, Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Của Lễ Tình Yêu (Viết Chung)

Dâng Lễ

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Hiệp Lễ

Vì Chúa Là Tình Yêu (Kim Long)

Hiệp Lễ

Xin ở Với Con (Viết Chung)

Tạ Lễ

Thánh Lễ Cuộc Đời (Mi Trầm)

Tạ Lễ

Lễ Hết (Mi Trầm)

 

Chúa Nhật 20 Thường Niên B (ThBảy, 8-18-12)

Chúa Nhật 19 Thường Niên B (ThBảy, 8-12-12)

Nhập Lễ

Về Nơi Đây (Khuyết Danh)

Nhập Lễ

 

Ðáp Ca

TV-33 (Xuân Thảo; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

 

Dâng Lễ

Dâng Lễ Với Mẹ (Nguyên Kha)

Dâng Lễ

 

Hiệp Lễ

Linh Hồn Tôi (Kim Long)

Hiệp Lễ

 

Tạ Lễ

Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Tạ Lễ

 
 

Chúa Nhật 18 Thường Niên B (ThBảy, 8-04-12)

Chúa Nhật 17 Thường Niên B (ThBảy, 7-28-12)

Nhập Lễ

Về Bên Chúa (Nguyễn Duy)

Nhập Lễ

Hãy Đến Tung Hô (Kim Long)(SHCĐ 13)

Ðáp Ca

TV-77 (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-144 (Kim Long; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Dâng Lễ

Như Hạt Miến (Thành Tâm)

Dâng Lễ

Lời Ca Trầm Hương (Dao Kim)(SHCĐ 33)

Hiệp Lễ

Dự Tiệc Thánh (Vũ Kim)

Hiệp Lễ

Ôi Nhiệm Mầu (khuyết danh)(SHCĐ 77)

Tạ Lễ

Tạ Ơn Cha (Hoàng Đức)

Tạ Lễ

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)(SHCĐ 80)

 

Chúa Nhật 16 Thường Niên B (ThBảy, 7-21-12)

Chúa Nhật 15 Thường Niên B (ThBảy, 7-14-12)

Nhập Lễ

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Nhập Lễ

Tôi Muốn Hát (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-22 (Xuân Thảo; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

TV-84 (Mi Trầm; Ca đoàn hát chung)

Dâng Lễ

Nguyện Dâng (khuyết danh)

Dâng Lễ

Tiến Dâng (Kim Long)(SHCĐ 38)

Hiệp Lễ

Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)

Hiệp Lễ

Bao La Tình Chúa (Giang Ân)

Tạ Lễ

Ra Về An Bình (Ngọc Linh)

Tạ Lễ

Ra Về (Anh Tuấn)

 

Chúa Nhật 14 Thường Niên B (ThBảy, 7-07-12)

Chúa Nhật 13 Thường Niên B (ThBảy, 6-30-12)

Nhập Lễ

Thần Khí Chúa Sai Tôi (khuyết danh)

Nhập Lễ

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-122 (Viết Chung)(Ca đoàn hát chung)

Ðáp Ca

TV-29 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa (Phụng Ca)

Dâng Lễ

Một Niềm Phó Thác (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Hiệp Lễ

Được Sai Đi (Thành Tâm)

Hiệp Lễ

Cám Ơn Ngài (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Tạ Lễ

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)(SHCĐ 80)

Tạ Lễ

Lễ Hết (Mi Trầm)

 

LSinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Gi(Theo PVGH Hoa Kỳ)(ThBảy, 6-23-12)

Chúa Nhật 11 Thường Niên B (ThBảy, 6-16-12)(Ngày Hiền Phụ)

Nhập Lễ

Nào Ta Hân Hoan (khuyết danh)

Nhập Lễ

Hoan Ca (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-138 (Hải Triều, Ca đoàn hát chung)

Ðáp Ca

TV-91 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Dâng Lễ

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Dâng Lễ

Dâng Lên Cha (Vương Diệu)

Hiệp Lễ

Dâng Lời Ngợi Ca (Anh Tuấn)

Hiệp Lễ

Trong Trái Tim Chúa (khuyết danh)

Tạ Lễ

Kinh Tạ Lễ (khuyết danh)

Tạ Lễ

Cầu Cho Cha Mẹ 7 (Phanxicô)

   

Ðồng Phục:  Nữ áo dài màu tự do. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen.

 

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (ThBảy, 6-09-12)

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (ThBảy, 6-02-12)

Nhập Lễ

Về Ðất Hứa (Thành Tâm)

Nhập Lễ

Một Giọt Sương (Nam Hoa)

Ðáp Ca

TV-115 (Viết Chung; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

TV-32 (Xuân Thảo; Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Mình Máu Chúa (Quang Uy)

Dâng Lễ

Tựa Làn Trầm Hương (Ðỗ Vi Hạ)

Hiệp Lễ

Ðẹp Thay (Mi Trầm)

Hiệp Lễ

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)

Tạ Lễ

Kinh Hòa Bình (Kim Long)(SHCÐ 79)

Tạ Lễ

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)

Ðồng Phục:  Nữ áo dài đỏ. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

 

 

Chúa Nhật LHiện Xuống (ThBảy, 5-26-12)

Chúa Nhật 7 Phục Sinh-LThăng Thiên (ThBảy, 5-19-2012)

Nhập Lễ

Thánh Thần Hãy Ðến (Thành Tâm)

Nhập Lễ

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trờii

Ðáp Ca

TV-103 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV-46 (Xuân Thao; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ca Tiếp Liên

Nguyện Thánh Linh (Nam Hoa)

Dâng Lễ

Dâng Chúa Trời (Phanxicô)

Dâng Lễ

Ðời Con Dâng Chúa (Kim Ân-Thanh Liêm)

Hiệp Lễ

Chúa Lên Trời (Phanxicô)

Hiệp Lễ

Hãy Chiếu Soi (Phanxicô)

Tạ Lễ

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)(SHCÐ)

Tạ Lễ

Tạ Lễ Với Mẹ

   

Ðồng Phục:  Nữ áo dài đỏ. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

   
 

Chúa Nhật 6 Phục Sinh (ThBảy, 5-12-12)(Ngày Hiền Mẫu-US)(RLLÐ)

Chúa Nhật 5 Phục Sinh (ThBảy, 5-5-12)(Khai Mạc Tháng Hoa)

Nhập Lễ

Con Hân Hoan (Kim Long)(SHCÐ 18)

Nhập Lễ

Nào Ta Mừng Vui (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-97 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Thị Diễm Phượng)

Ðáp Ca

TV-21 (Viết Chung; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Dâng Lễ

Christ Be Our Light

Dâng Lễ

Tựa Làn Trầm Hương (Ðỗ Vi Hạ)

Hiệp Lễ

Ðược Rước Chúa

Hiệp Lễ

Mừng Chúa Phục Sinh (Lời việ:  Duy Tân)(SHCÐ 118)

Tạ Lễ

Mẹ Ơi (Hải Triều)

Tạ Lễ

Ave Maria (Huyền Linh)(SHCÐ 141)

Ðồng Phục:  Nữ áo dài màu tdo. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

Ðồng Phục:  Nữ áo dài xanh. Nao áo xanh dài tay, quần tây đen, cavát xanh.

 

Chúa Nhật 4 Phục Sinh (ThBảy, 4-28-12)

Chúa Nhật 3 Phục Sinh (ThBảy, 4-21-12)

Nhập Lễ

Chúa Chiên Lành (Kim Long)

Nhập Lễ

Ca Mừng Phục Sinh (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-117 (Viết Chung; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV-4 (Hải Triều; Ca đoàn hát chung)

Dâng Lễ

Của Lễ Tưởng Niệm (khuyết danh)

Dâng Lễ

Trên Ðĩa Thánh (Ánh Ðăng)

Hiệp Lễ

Ðồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)

Hiệp Lễ

Trên Ðường Emmau (Thành Tâm)

Tạ Lễ

Tạ Ơn Chúa (khuyết danh)

Tạ Lễ

Lễ Xong Rồi 1 (khuyết danh)

 

Chúa Nhật 2 Phục Sinh (ThBảy, 4-14-12)

Chúa Nhật Phục Sinh (4-08-12)(Thánh llúc 8:00 a.m)

Nhập Lễ

Chúa Phục Sinh (Kim Long)

Nhập Lễ

Alleluia No. 1 (Donald E. Fishel)

Ðáp Ca

TV-117 (Xuân Thảo; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

TV-117 (Nguyễn Duy; Ca đoàn hát chung)

Dâng Lễ

Ðôi Tay Này (2)(khuyết danh)

Ca Tiếp Liên

Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân)

Hiệp Lễ

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Dâng Lễ

Lễ Dâng Hy Vọng (Viết Chung)

Tạ Lễ

Chúa Sống Trong Tôi (Nguyễn Duy)

Hiệp Lễ

Khúc Hát Vượt Qua (Viết Chung)

   

Tạ Lễ

Sing to the Mountains (Bob Dufford)
   

Ðồng Phục:  Nữ áo dài vàng. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát xanh.

 

Thứ Sáu Tuần Thánh (Thứ Sáu, 4-06-12)(Nghi thức lúc 7:00 p.m)

Chúa Nhật LLá (ThBảy, 3-31-12)(Không hát Kinh Vinh Danh Trong Bộ Lễ)

Ca đoàn Têrêsa thuộc cộng đoàn Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Lucy chịu trách nhiệm hát phụng vụ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Anh Ngữ được dùng trong nghi thức cho 5 sắc dân chính của Giaó xứ là Mỹ, Mễ, Việt Nam, Phi & Samoan nhưng ngôn ngữ của mỗi sắc dân được lồng vào trong các bài đọc và lời nguyện.  Ngoài những câu đáp và bài hát bằng tiếng Anh, ca đoàn được sử dụng ít bài thánh ca bằng tiếng Việt trong nghi thức.
Thứ Năm Tuần Thánh do Ca
đoàn Fatima (Phi) và Ca đoàn Holy Family (Phi) phtrách.  ThBảy Tuần Thánh do Ca đoàn St Lorenzo Ruiz (Phi) chịu trách nhiệm.

Nhập Lễ

Vạn Tuế Ðức Ki-tô (Thành Tâm)

Ðáp Ca

TV-21 (Xuân Thảo; Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Máu Chiên Bò (Kim Long)

Hiệp Lễ

Con Xin Phó Thác (Thành Tâm)

Tạ Lễ

Xin Thương Ðỡ Nâng (Dao Kim)(Hát câu 2)

Ðồng Phục:  Nữ áo dài đỏ. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

Ðồng Phục:  Nữ áo dài đỏ. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát đỏ.

 

CNMC 5B (ThBảy, 3-24-12)(Không hát Kinh Vinh Danh Trong Bộ Lễ)
(Hát Cộng Ðồng-Ca đoàn tham dự thánh lễ tại RE Congress 2012 tại Anaheim Convention Center)

CNMC 4B (ThBảy, 3-17-12)(Không hát Kinh Vinh Danh Trong Bộ Lễ)

Nhập Lễ

Hãy Chỗi Dậy (Kim Long)(SHCÐ 9)

Nhập Lễ

Hãy Trở Về (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-50 (Xuân Thảo; Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Ðáp Ca

TV-136 (Hải Triều; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Dâng Lễ

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương-Dao Kim)(SHCÐ 23)

Dâng Lễ

Ðôi Tay Này (2)(khuyết danh)

Hiệp Lễ

Lời Vọng Tình Yêu (Ðỗ Vi Hạ)(SHCÐ 89)

Hiệp Lễ

Con Ðường Ngài Ðã Ði Qua (Lm Văn Chi)

Tạ Lễ

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)(SHCÐ 80)

Tạ Lễ

Ði Gieo Tin Mừng (khuyết danh)

 

CNMC 3B (ThBảy, 3-10-12)(Không hát Kinh Vinh Danh Trong Bộ Lễ)

CNMC 2B (ThBảy, 3-03-12)(Không hát Kinh Vinh Danh Trong Bộ Lễ)

Nhập Lễ

Hãy Quay Về (Mi Trầm)

Nhập Lễ

Con Hân Hoan Ði Tìm (Mi Trầm)

Ðáp Ca

TV-18B (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Phượng)

Ðáp Ca

TV 115 (Mi Trầm, Ca đoàn hát chung)

Dâng Lễ

Lễ Dâng Hiệp Nhất (Anh Tuấn)

Dâng Lễ

Một Niềm Phó Thác (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Hiệp Lễ

Tình Yêu Chúa (SHCÐ 54)

Hiệp Lễ

Ôi Nhiệm Mầu (khuytế danh)(SHCÐ 77)

Tạ Lễ

Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

Tạ Lễ

Xin Ban Cho Con (Thùy Trang)

 

CNMC 1B (ThBảy, 2-25-12)(Không hát Kinh Vinh Danh Trong Bộ Lễ)

ThTư LTro (2-22-12)(Không hát Kinh Vinh Danh trong bộ lễ)

Nhập Lễ

Quyết Trở Về Với Cha (Martinô)

Nhập Lễ

Chúa Một Niềm Thương Xót (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-24 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV 50 (Xuân Thảo; Cantor=Mai Như Thu Hương)

Dâng Lễ

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Xức Tro/Dâng Lễ

Hỡi Người Hãy Nhớ (Kim Long)/Con Chỉ Là Tạo Vật (khuyết danh)(SHCÐ 59)

Hiệp Lễ

Tình Yêu Chúa Vút Cao (Nguyễn Duy)

Hiệp Lễ

Con Nay Trở Về (Hùng Lân)(Nhạc trong phần Nhập Lễ)

Tạ Lễ

Xin Thương Ðỡ Nâng (Dao Kim)

Tạ Lễ

Xin Ban Cho Con (Thùy Trang)

Ðồng Phục:  Nữ áo dài tím. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát xanh.

Ðồng Phục:  Nữ áo dài tím. Nao áo trắng dài tay, quần tây đen, cavát xanh.

 

Chúa Nhật 7 Thường Niên B (Thứ Bảy, 2-18-12)

Chúa Nhật 6 Thường Niên B (Thứ Bảy, 2-11-12)

Nhập Lễ

Ðàn Ca Lên (khuyết danh)

Nhập Lễ

Hỡi Thế Trần (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-40 (Mi Trầm; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV-31 (Martinô; Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Dâng Chúa Trời (Phanxicô)

Dâng Lễ

Mình Máu Chúa (Quang Uy)

Hiệp Lễ

Tình Chúa Tình Con (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Hiệp Lễ

Tình Yêu Của Chúa (Ngọc Linh)

Tạ Lễ

Ði Gieo Tin Mừng (khuyết danh)

Tạ Lễ

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)

 

Chúa Nhật 5 Thường Niên B (Thứ Bảy, 2-04-12)(LTân Niên Cộng Ðoàn)

Chúa Nhật 4 Thường Niên B (Thứ Bảy, 1-28-12)

Nhập Lễ

Xuân Hy Vọng (Nguyên Kha)(Hồ sơ nằm trong phần DL)

Nhập Lễ

Hoan Ca (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-146 (Kim Long, Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

TV-94 (Kim Long; Cantor=Nguyên Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Dâng Ước Mơ Xuân (Vũ Mộng Thơ)

Dâng Lễ

Dâng (Anh Tuấn)

Hiệp Lễ

Hãy Thắp Lên Nụ Cười (Viết Chung)

Hiệp Lễ

Cám Ơn Ngài (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Tạ Lễ

Mẹ Là Mùa Xuân (Nam Hoa)

Tạ Lễ

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Ðồng phục: Nữ-áo dài, màu tự do.  Nam-quần áo lịch sự.

   
 

Thánh LGiao Thừa (Chúa Nhật, 1-22-12)(7:00 pm)

Chúa Nhật 3 Thường Niên B (Thứ Bảy, 1-21-12)

Nhập Lễ

Phút Giao Thừa (Vũ Mộng Thơ)

Nhập Lễ

Về Bên Chúa (Nguyễn Duy)

Ðáp Ca

TV-120 (Xuân Thảo; Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

TV-24 (Kim Long; Cantor=Nguyên Ngọc Jenny)

Dâng Lễ

Nén Hương Lòng (Viết Chung)

Dâng Lễ

Dâng Chúa (Nguyễn Duy)

Hiệp Lễ

Thắp Nén Hương Xuân (Khuyết danh)(Hồ sơ nằm phần NL)

Hiệp Lễ

Chúa Là Con Ðường (Nguyễn Duy)

Tạ Lễ

Dâng Mẹ (Hoài Ðức)(SHCÐ 144)

Tạ Lễ

Ra về (Anh Tuấn)

Ðồng phục: Nữ-áo dài vàng, quần trằng; Nam-Áo Quốc Phục, quần tây đen.

   
 

Chúa Nhật 2 Thường Niên B (Thứ Bảy, 1-14-12)

Lễ Hiển Linh (Thứ Bảy, 1-07-12)

Nhập Lễ

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)(SHCÐ 6)

Nhập Lễ

Loài Người Ơi (Văn Thiều)

Ðáp Ca

TV-39 (Xuân Thảo, Cantor=Mai Như Thiên Hương)

Ðáp Ca

TV-71 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Tuấn Khanh)

Dâng Lễ

Lễ Dâng Cuộc Ðời (Trần Văn Xuyên)

Dâng Lễ

Tâm Tình Hòa Bình (Mi Trầm)

Hiệp Lễ

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông-Ðình Diễn)(SHCÐ 75)

Hiệp Lễ

Kìa Trông (Hoài Ðức-Vĩnh Phúc)

Tạ Lễ

Tạ Ơn Cha (Hoàng Ðức)

Tạ Lễ

Hang Belem (Hải Linh)(câu 5)

 

LThánh Maria Ðức MChúa Trời (Thứ Bảy, 12-31-11)

Lễ Giáng Sinh (Chúa Nhật, 12-25-11)(3:00 p.m)

Nhập Lễ

Noel Về (Nguyễn Duy)

Nhập Lễ

Noel Về (Nguyễn Duy)

Ðáp Ca

TV-66 (Kim Long; Cantor=Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV-97 (Kim Long; Cantor:  Nguyễn Thị Diễm Phượng)

Dâng Lễ

Trong Hang Ðá Nhỏ (Phanxicô)

Dâng Lễ

Thương Chúa Giêsu (Hải Triều)

Hiệp Lễ

Cao Cung Lên (Nguyễn Khắc Xuyên)

Hiệp Lễ

Nơi Belem (khuyết danh)

Tạ Lễ

Dâng Mẹ (Hoài Ðức)

Tạ Lễ

Hang Belem (Hải Linh)(SHCÐ 26)(câu 2)

 

 

Ðồng phục: Nữ-áo dài đỏ, quần trằng; Nam-áo trắng tay dài, quần tây đen, cavát đỏ

 

Lễ Ðêm Giáng Sinh (Thứ Bảy, 12-24-11)(6:00 pm)

Chúa Nhật IV Mùa Vọng B (Thứ Bảy, 12-17-11)(Việt Simbang Gabi)

Vọng Giáng Sinh

5:30 pm-6:00 pm

Nhập Lễ

O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles)

Nhập Lễ

Màn Ðêm Lung Linh (khuyết danh)

Ðáp Ca

TV-88 (Kim Long; Cantor: Nguyễn Ngọc Jenny)

Ðáp Ca

TV-95 (Kim Long; Ca đoàn hát chung)

Dâng Lễ

Lời Dâng (Nguyễn Duy)

Dâng Lễ

Lễ Vât Ðêm Nay (Kim Long)

Hiệp L

O Come, O Come, Emmanuel

Hiệp Lễ

Ðêm Thánh Vô Cùng(Nhảc: Franz Gruber; Lời: Hùng Lân)

Tạ Lễ

Joy To The World (Antioch)

Tạ Lễ

Hang Belem (Hải Linh)(SHCÐ 26)(câu 1)

*  Không hát Kinh Vinh Danh trong Bộ lễ

Ðồng phục: Nữ-áo dài trắng, quần trằng; Nam-áo trắng tay dài, quần tây đen, cavát đỏ

 

 

Chúa Nhật III Mùa Vọng B (Thứ Bảy, 12-10-11)

Lễ Ðức MVô Nhiễm Nguyên Tội-Bổn Mạng Giáo Hội Hoa K(Thứ Năm, 12-08-11)(7:00 pm)(LBuộc U.S)

Nhập Lễ

Vui Lên (Mi Trầm)

Nhập Lễ

Ngàn Dân Ơi (Kim Long)(SHCÐ #4)

Ðáp Ca

TV-Luca 1:  Magnificat (Kim Long)

Ðáp Ca

TV-97 (Kim Long)

Dâng Lễ

Lễ Dâng (Khuyết danh)

Dâng Lễ

Lời Ca Như Trầm Hương Dâng (Dao Kim)(SHCÐ #33)

Hiệp Lễ

Mong Chờ Giêsu (Nhạc: Negro Spiritual; Lời Việt: Vũ Khởi Phụng)

Hiệp Lễ

Linh Hồn Tôi (Kim Long)

Tạ Lễ

Tìm Vì Sao (Nguyễn Hữu)

Tạ Lễ

Cung Chúc Trinh Vương (Hoài Ðức)(SHCÐ #145)

*  Không hát Kinh Vinh Danh trong Bộ lễ

 

 

Chúa Nhật II Mùa Vọng B (Thứ Bảy, 12-03-11)

Chúa Nhật I Mùa Vọng B (Thứ Bảy, 11-26-11)

Nhập Lễ

Hãy San Bằng Ðồi Núi (Ngọc Kôn)

Nhập Lễ

Trời Cao (Duy Tân)(SHCÐ 20)

Ðáp Ca

TV-84 (Mi Trầm; Cantor:  Nguyễn Ngọc Phượng)

Ðáp Ca

TV-79 (Kim Long: Cantor:  Ðặng Văn Duy)

Dâng Lễ

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Dâng Lễ

Lễ Dâng Trông Ðợi (Viết Chung)

Hiệp Lễ

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc (Xuân Thảo)

Hiệp Lễ

Xin Chúa Ðến (Nhạc:  Didier Rimaud)

Tạ Lễ

Trong Rừng Sâu (khuyết danh)

Tạ Lễ

Hãy Tỉnh Thức (Phạm Quang)

* Không hát Kinh Vinh Danh trong Bộ lễ

*  Không hát Kinh Vinh Danh trong Bộ lễ.

 

Ðồng phục:  Nữ áo dài tím, quần tím.  Nam: áo trắng tay dài, quần tây đen, ca-vát xanh.